Spinoza

materiales Spinoza-Kant

Fragmentos de Spinoza (Luis Ramos-Alarcón) fragmentos-de-spinoza_2013.pdf La Ética, en la edición de Vidal Peña spinoza_etica-vidal-pena.pdf Spinoza Opera, edición de C. Gebhardt spinoza_opera.pdf El Tratado teológico-político, edición inglesa spinoza-theological-political-treatise.pdf The Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics, Koistinen koistinen-cambridge_companion_to_spinozas_ethics.pdf Referencias Internas de la…